Đại gia tin đồn của Mỹ Tâm chính thức tăng đầu tư

Thứ năm, 03/10/2013, 12:14
Trước đó, ông Dương Ngọc Minh được xếp hạng trong danh sách “Người Việt siêu giàu” do Wealth-X và UBS đưa ra.

Ngày 01/10/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 858/2013/TB-SGDHCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã CK: HVG) do ông Dương Ngọc Minh, đại gia tin đồn của ca sĩ Mỹ Tâm làm chủ tịch HĐQT.

Theo đó, công ty phát hành thêm 408.023.240.000 đồng, nâng tổng số vốn điều lệ lên 1.199.999.930.000 đồng. Tổng số cổ phần theo đó cũng tăng 40.802.324 cổ phần, nâng tổng số cổ phần lên 119.999.993 cổ phần. Số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành mới bằng tổng số cổ phần.

Đây là số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động và phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Thông báo số 673/2013/TB-SGDHCM ngày 05/07/2013 của SGDCK TP.HCM.

Mệnh giá giao dịch 10.000 đồng/cổ phiếu. Hình thức đăng ký là ghi sổ. Công ty có trách nhiệm tuân thủ các quy định liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán và các quy chế cỉa Trung tân Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Ngày niêm yết có hiệu lực 27/09/2013. Ngày chính thức giao dịch là 15/10/2013.

Trước đó, theo báo cáo của Wealth-X và UBS đưa ra danh sách "Người Việt siêu giàu", ông Dương Ngọc Minh được xếp hạng với số tài sản quy từ cổ phiếu trị giá từ 630 tỷ đồng.

Theo Tri Thức Trẻ

Các tin cũ hơn