Bình Định xin được cấp phép tận thu titan

Thứ sáu, 04/10/2013, 15:05
Khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định) có trữ lượng quặng sa khoáng titan dự báo khoảng 4,6 triệu tấn.

Ngày 3.10, UBND tỉnh Bình Định cho biết lãnh đạo tỉnh này đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép địa phương được tiếp tục cấp phép khai thác thu hồi quặng titan tại các khu chức năng chưa tận thu titan thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội để triển khai xây dựng hạ tầng theo đúng tiến độ.

Khai thác Titan

Khu kinh tế Nhơn Hội có trữ lượng quặng sa khoáng titan dự báo khoảng 4,6 triệu tấn. Năm 2006, lãnh đạo tỉnh Bình Định cũng đề nghị và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho cấp phép khai thác thu hồi quặng titan tại Khu kinh tế Nhơn Hội.

Đến năm 2010, UBND tỉnh Bình Định đã cấp 28 giấy phép thăm dò, khai thác tận thu titan tại khu kinh tế này nhằm dọn mặt bằng để xây dựng hạ tầng.

Đầu năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị không cấp phép thăm dò, khai thác mới đối với quặng titan sa khoáng.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn